kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Technik mechanik

To zawód obecnie bardzo poszukiwany na polskim i zachodnioeuropejskim rynku pracy o szerokich możliwościach i perspektywach zatrudnienia w każdej dziedzinie przemysłu w zakresie obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń, projektowania i nadzoru przebiegu procesów produkcji oraz eksploatacji obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie CNC; między innymi: wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, cięcie laserowe i plazmowe, spawanie itp. 

Na lokalnym rynku pracy z gwarancją  zatrudnienia w następujących zakładach:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

Ponadto nasi absolwenci są cenionymi pracownikami:

 • PZL Agusta Westland Świdnik
 • FŁT Kraśnik
 • Cersanit
 • OSM Krasnystaw
 • Ursus w Lublinie
 • i inne (przemysł maszynowy, motoryzacyjny, odzieżowy, spożywczy, leśny) – wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu budowy maszyn, obróbki materiałów, spawalnictwa, napędów i sterowania.

Szkoła kształci z zastosowaniem programów komputerowych stosowanych w przemyśle (AutoCAD, SolidEdge, EdgeCAM, PCDreh). 

Nasi uczniowie i absolwenci mają możliwość odbywania praktyk i staży w ramach programów międzynarodowych takich jak ERAZMUS.

Proces kształcenia trwa 4 lata w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MEC.09. Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach produkcyjnych:

 • Mazurek Metal
 • Wemax
 • Energoremont
 • Brenal

z którymi szkoła posiada umowę o współpracy i gdzie na absolwentów czekają miejsca pracy, oraz w warsztatach szkolnych ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent potrafi:

 • posługiwać się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną;
 • rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • stosować w wytwarzaniu i naprawie maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów;
 • konstruować obiekty mechaniczne;
 • opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych;
 • posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym;
 • wykonywać podstawowe operacje obróbki ręcznej i mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek;
 • obsługiwać obrabiarki sterowane numerycznie CNC;
 • projektować procesy obróbki i sterowania obrabiarek CNC (sterowanych numerycznie);
 • posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • prowadzić działalność gospodarczą;
 • kierować zespołem pracowników;
 • organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;
 • przeprowadzać kontrolę jakości wykonania wyrobów i usług;
 • eksploatować maszyny i urządzenia;
 • projektować obiekty mechaniczne wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji konstrukcyjnej;
 • projektować podstawowe procesy wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej;
 • sporządzać kalkulację wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo