kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Technik ekonomista 331403

Na wstępie należy obalić mit, dlatego stanowczo stwierdzamy: EKONOMIA TO NIE MATEMATYKA.

W TECHNIKUM EKONOMICZNYM dokonujemy podstawowych obliczeń arytmetycznych z wykorzystaniem kalkulatora i programów komputerowych. Matematyki nie ma więcej niż w innych klasach. Wszyscy uczniowie mają do dyspozycji laptopy i stały dostęp do Internetu.

Pojawiają się natomiast nowe, ciekawe przedmioty, w których naukę rozpoczyna się od podstaw np. podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, kadry i płace, podstawy prawa, rachunkowość, biuro rachunkowe.

JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ SZKOŁY, bo posiadamy nowoczesne  pracownie ekonomiczne wyposażone w niezbędne urządzenia biurowe.  Tu  pracuje  wysoko  wykwalifikowana  kadra  pedagogiczna m.in. specjaliści z zakresu: rachunkowości, finansów, bankowości,  marketingu,  administracji, ekonomiki i organizacji produkcji.

Ucząc się w klasie ekonomicznej łatwiej wchodzi się w dorosłość tj. poznaje się jak podejmować decyzje dojrzałe i trafne, które w przyszłości mogą zapewnić sukces zawodowy i osobisty. Rozwija się kreatywność i przedsiębiorczość, dlatego absolwenci rozsławiają szkołę zdobywając coraz wyższe szczeble kariery.

 

https://www.facebook.com/zetkakrasnystaw/videos/762394911147452 - film promujący zawód technik ekonomista 

W trakcie nauki zdobywamy dwie kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach, są to:

·         Banki

·         Firmy ubezpieczeniowe

·         Biura rachunkowe

·         Urzędy

·         Przedsiębiorstwa

Zapytasz: ,,Dlaczego warto być uczniem Technikum Ekonomicznego"?

·         zdobędziesz ATRAKCYJNY, prestiżowy zawód,

·         uzyskasz fachową wiedzę i umiejętności potrzebne do znalezienia pracy lub rozpoczęcia studiów (ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY OTRZYMUJĄ NA STUDIACH EKONOMICZNYCH STYPENDIA NAUKOWE),

·         poznasz interesujące przedmioty zawodowe np. rachunkowość, marketing,

·         poznasz nie tylko teorię, ale zdobędziesz praktykę w biurach rachunkowych lub innych przedsiębiorstwach,  MASZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE!

·         uzyskasz wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia własnej firmy,

·         możesz uczestniczyć w różnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania – SZKOŁA TO NIE TYLKO NAUKA!

·         będziesz miał możliwość poznania ciekawych ludzi w ramach współpracy z różnymi instytucjami np. bankami, urzędem skarbowym, urzędem pracy,

·         będziesz mógł uczestniczyć w różnych konkursach i olimpiadach,

·         masz szansę na stypendium naukowe za najlepsze wyniki w nauce np. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         możesz uczestniczyć w bezpłatnych projektach unijnych, nabywając nowe kwalifikacje zawodowe

·         nauczysz się obsługiwać profesjonalne programy finansowo-księgowe

Jeżeli w przyszłości chcesz szybko znaleźć pracę i mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu – to wybierz  Technikum ekonomiczne!

Ekonomiści potrzebni są w każdej firmie, a im dłużej pracujesz tym jesteś cenniejszym pracownikiem – stajesz się specjalistą! Czeka na Ciebie wysokie wynagrodzenie.

Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę po Technikum ekonomicznym?

Oto przykłady:

·         działy księgowości, kadr, fakturowania, handlu, obsługi klienta, zarząd we wszystkich przedsiębiorstwach,

·         urzędy skarbowe, urzędy pracy, urzędy gminy, miasta, powiatu,

·         kancelarie doradztwa podatkowego, biura rachunkowe,

·         własna firma,

·         towarzystwa ubezpieczeniowe, doradztwa finansowe,

·         banki, instytucje pożyczkowe,

·         sklepy, supermarkety, magazyny np. fakturowanie,

·         wiele innych.

Zastanawiasz się  jeszcze jaką szkołę wybrać? Już chyba nie masz wątpliwości, bo to jest oczywiste.

Wybierz Technikum Ekonomiczne! 

Postaw na zawód - masz zawód - masz pracę !!!