kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

TECHNIK EKONOMISTA

Symbol cyfrowy zawodu: 311516

Okres nauki: 5 lat w Technikum

Języki obce: język niemiecki, język angielski

Kwalifikacje:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych. Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które: interesują się pracą biurową, są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty, wykazują się aktywnością, posiadają umiejętności organizatorskie. W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętność: zakładania biznesu, prowadzenia uproszczonej księgowości i prowadzenia spraw kadrowych, rozliczania deklaracji skarbowych i ZUS, sporządzania dokumentów księgowych i płacowych, obsługi programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej, etyki biznesu, języka obcego zawodowego.

Uczniowie w toku nauki odbywają 8 tygodniową praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach.

Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy w firmach prowadzących uproszczoną ewidencję, pracownika działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy w: bankach i instytucjach finansowych, biurach rachunkowych, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, urzędach, prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów na wydziałach ekonomicznych.