kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol zawodu 311513

Okres nauki:  5 lat w Technikum

Języki obce: język niemiecki, język angielski

Kwalifikacje:

MOT.05 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, diagnozowania wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów, a także diagnostyki samochodowej. Uczniowie        w ramach kształcenia praktycznego odbywają zajęcia w pracowniach samochodowych na terenie szkoły, praktyki w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów na terenie powiatu oraz zawodowe praktyki zagraniczne w ramach programu ERAZMUS+. Ponadto uczniowie w szkole odbywają bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw, kontrolowania jakości wykonanych napraw, prowadzenia usług motoryzacyjnych, sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych, prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
  • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;
  • w serwisach samochodowych.