kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

TECHNIK  POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol zawodu: 311513

Zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, diagnozowania wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
 • kontrolowania jakości wykonanych napraw;
 • prowadzenia usług motoryzacyjnych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
 • podjęcia studiów technicznych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;
 • w serwisach samochodowych.

Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego odbywają:

- zajęcia w pracowniach samochodowych na terenie szkoły

- praktyki w zakładach  naprawczych , stacjach obsługi pojazdów na terenie powiatu:

                Stacji kontroli Asmot

                Roltex

                Stacji kontroli Smyk

                Autoviwa

praktyki w  serwisie Scania Lublin

   Proces kształcenia trwa 5 lat w trakcie którego uczeń zdobywa 2 kwalifikacje:

 

 1. MOT.05. – Obłsuga, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
 2. MOT.06. - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.