kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

TECHNIK SPAWALNICTWA

Symbol cyfrowy zawodu: 311516

Okres nauki: 5 lat w Technikum

Języki obce: język niemiecki, język angielski

Kwalifikacje:

1.MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

2.MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

Zajęcia w naszej szkole prowadzone w są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z różnych metod i technik spawania: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne. Spawacz to zawód przyszłości, który nie tylko zajmuje się spawaniem, ale także naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi oraz zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD.

W trakcie nauki w technikum uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu:  połączeń spawanych różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, projektowania połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD itp.