konsultacje

GODZINY KONSULTACJE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa

Wychowawca

Konsultacje

                        Dzień

                  Godzina

1 te/1tp/1tf

Katarzyna Mańko

                 poniedziałek                    8.50-9.30

1 tz/1tb/1tm

Iwona Poniewozik

                 poniedziałek                  10.30-11-15

1 br

Marcin Łukaszczyk

                      wtorek                 11.30-12.15

2 br

Jolanta Jóźwiak

                      wtorek                    8.50-9.30

2te/2 tz/2tf

Marzena Remiś

                      wtorek                 10.30-11.15

2 tm/2tp/2tb

Elżbieta Kapuśniak

                      środa                   9.40-10.25

3 ms/mr/k

Małgorzata Typiak

            poniedziałek

                     środa

                12.20-13.00

                12.20-13.00

3tz/3tm

Katarzyna Oleszczuk

                    wtorek                 12.15-13.05

3tp

Marta Maślona

                    środa                 10.30-11.15

4tp/4tb

Monika Kowalik-Żebrowska

                 czwartek                   10.30-11.15

4te/4tz

Bożena Cieszko-Pankiewicz

czwartek   11.30-12.15