W bieżącym roku szkolnym – wyjątkowo, tytuł Mistrza rachunkowości otrzymały 2 osoby – Klaudia Mazurek i Konrad Sierpina z klasy czwartej Technikum Ekonomicznego.
Rywalizacja była zacięta dlatego komisja konkursowa uznała, że w tym roku tytuł przypadnie aż dwóm uczestnikom. Wysokie umiejętności z zakresu rachunkowości zostały potwierdzone również na egzaminie z kwalifikacji: „Prowadzenie rachunkowości”, w którym uczniowie uzyskali wysokie wyniki.
Wszystkich młodszych uczniów klas ekonomicznych (i nie tylko), zachęcamy do pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości, by w przyszłym roku zostać Mistrzem Rachunkowości i osiągnąć wysokie wyniki na egzaminie zawodowym.
Obecnym MISTRZOM życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i pracy w wymarzonym zawodzie!

rachunkowosc