kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Biblioteka szkolna

technikum

Kl. I

Sofokles Król Edyp

 William Szekspir Makbet

Molier Świętoszek

H. Sienkiewicz Quo vadis

H. Sienkiewicz Potop

Kl.II

J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera

− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

− Adam Mickiewicz Dziady cz. III

− Juliusz Słowacki Kordian

− Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

Kl.III

− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

− Bolesław Prus Lalka

− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

− Eliza Orzeszkowa Gloria victis

− Maria Konopnicka Mendel Gdański

− Bolesław Prus Kamizelka

− Henryk Sienkiewicz Potop (lub kl.I)

− Joseph Conrad Jądro ciemności

− Stanisław Wyspiański Wesele

− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Kl. IV

Stefan Żeromski Przedwiośnie

− Witold Gombrowicz Ferdydurke

− Zofia Nałkowska Granica

− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

− Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy

− Julian Tuwim – wybór wierszy

− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

− Czesław Miłosz – wybór wierszy

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy

− Miron Białoszewski – wybór wierszy

− Wisława Szymborska – wybór wierszy

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy

− Jan Twardowski – wybór wierszy

− Sławomir Mrożek Tango

− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

− Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony

1. LITERATURA POLSKA

− Jan Kochanowski Treny

− Juliusz Słowacki Kordian

− Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk

− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

− Franz Kafka Proces

− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Zasadnicza szkoła zawodowa

Kl. I

William Szekspir Makbet

Molier Świętoszek

Kl. II

B. Prus Lalka(fragm..)

H. Sienkiewicz Potop (fragm..)

S. Wyspiański Wesele

Kl.III

T .Borowski: Dzień na Harmenzach,  U nas, w Auschwitz,  Proszę państwa do gazu

H. Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem

A. de Saint – Exupery: Ziemia – planeta ludzi

M. Hłasko Opowiadania (np.: Okno, Pętla, Pierwszy krok w chmurach)

W bibliotece ZSP Nr1 znajduje się wypożyczalnia, czytelnia, pokój opracowań oraz pracownia komputerowa (Centrum Informacji Multimedialnej), w której dostępny jest skaner i drukarka.

W bibliotece został utworzony dział Regionalia, w którym znajdują się publikacje związane z miastem i regionem, informacje o lokalnych twórcach oraz ich dorobku. Ponadto czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące historii regionu, zabytków oraz zasłużonych dla miasta przodków i ludzi żyjących współcześnie.

W Punkcie Informacji Europejskiej gromadzone są i udostępniane publikacje związane z Unią Europejską, jej instytucjami, polityką, programami.

W bibliotece gromadzone są również materiały repertuarowe dla nauczycieli i uczniów, dokumentacja związana z ważniejszymi wydarzeniami szkolnymi oraz lokalnymi. Zainteresowanym udostępniane są prace dyplomowe byłych uczniów.                                                                                                                                           

W zasobach biblioteki znajdują się również teczki zagadnieniowe, tworzone na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zasoby biblioteki  i  sprzęt umożliwiają  użytkownikom  przygotowanie do zajęć lekcyjnych, rozwój  zainteresowań, dostęp do ofert edukacyjnych  i  kulturalnych.

Nauczyciele – bibliotekarze służą czytelnikom pomocą w korzystaniu z Internetu, doskonaleniu technologii  komputerowych, doborze lektury, przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

SIEDZIBA  BIBLIOTEKI :   DAWNY KOŚCIÓŁ AUGUSTIAŃSKI

Biblioteka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 mieści się w pomieszczeniach najstarszego, zabytkowego budynku Krasnegostawu, przy ulicy Zamkowej 1.

Jest to dawny kościół augustiański  (1394 – 1434) w stylu gotyckim, który zachował  jeszcze dawny charakter obronny. Fundatorem kościoła był Władysław Jagiełło. Budynek wymurowano z kamienia i cegły. Prezbiterium podzielonego na dwie kondygnacje kościoła  zostało oskarpowane.

W 1449 r. był zniszczony przez Tatarów, w 1458 r.  został odbudowany przez Kazimierza Jagiellończyka. Na nowo został erygowany w 1505 roku przez Aleksandra Jagiellończyka, w 1656 r. był ponownie zniszczony przez Szwedów.

W latach 1821-24 budynki zespołu poaugustiańskiego ( kościół i klasztor) były odebrane zakonnikom przez władze carskie. W tym czasie kościół  został zamieniony na magazyn, a klasztor  na szpital a później na koszary. W 1826 r. budynki przebudowano, a w 1951 r. zostały adaptowane do celów szkolnych.

13. ,,Raz w rokuw Skierniewicach” -   ,,Raz w roku w Skiroławkach”

                                                                  Zbigniewa Nienackiego

14. „ Konrad   Waleriod”                    - ,,Konrad Wallenrod”

                                                                  A. Mickiewicza

15. ,,Powrót posłów greckich”           - „Odprawa posłów greckich”     

                                                                  J.Kochanowskiego

16. „Odprawa posła”                         - „Odprawa posłów greckich”     

                                                                  J.Kochanowskiego

17.  Marynizm                                   -   manieryzm

18. „Bataliony” Nałkowskiej            - „Medaliony” Z. Nałkowskiej

 

 

Książka Książek Biblioteka - Darmowa grafika wektorowa na PixabayW cyfrowej bibliotece znajdziesz bezpłatne lektury:Biblioteka internetowa Wolne Lektury

wolnelektury.pl

Darmowe audiobooki – biblioteka Wolne Lektury

Wolne Lektury – biblioteka internetowa prowadzona przez fundację Nowoczesna Polska. Zasoby audioteki Wolnych Lektur są uzupełniane dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Audiobooki to alternatywa dla wszystkich, którzy nie mogą czytać książek – zabierz nagranie ze sobą i ciesz się lekturą w każdym miejscu i czasie! W bibliotece Wolne Lektury dostępnych jest kilkaset audiobooków. Książki czytają m.in. Danuta Stenka (utwory Elizy Orzeszkowej), Jan Peszek (Księga dżungli), Andrzej Chyra (Obrona Sokratesa) czy Wiktor Korzeniewski (cykl Komedii ludzkiej).

Z audioteki Wolnych Lektur można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń. Wszystkie nagrania udostępnione zostały na wolnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Audiobooki dostępne są w trzech formatach: MP3, Ogg Vorbis oraz DAISY (dostosowany do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych i wszystkich mających poważne trudności z czytaniem).

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo