kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Książka Książek Biblioteka - Darmowa grafika wektorowa na PixabayZAKRES PODSTAWOWY 

Lektura obowiązkowa

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

2) Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

3) Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

5) Horacy – wybrane utwory;

6) Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

10) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

  1. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

12) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

13) wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn,

Mikołaj Sęp-Szarzyński;

14) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

15) William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

16) Molier, Skąpiec;

  1. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
  2.  Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
  3.  Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

20) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

21) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

23) Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

24) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

25) Henryk Sienkiewicz, Potop;

26) Adam Asnyk, wybór wierszy;

27) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

28) wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

29) Stanisław Wyspiański, Wesele;

30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I– Jesień);

31) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

32) Witold Gombrowicz, Ferdydurke(fragmenty);

33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy

34) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

35) Gustaw Herling- Grudziński, Inny świat;

36) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

37) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu

emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

38) Albert Camus, Dżuma;

39) George Orwell, Rok 1984;

40) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

  1. Sławomir Mrożek, Tango;

42) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

43) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

44) Antoni Libera, Madame;

45) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

47) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;

49) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej

  1. oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.Lektura uzupełniająca

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na

przykład:

ZAKRES PODSTAWOWY 

1) Sofokles, Król Edyp;

2) Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);

3) Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

4) Giovanni Boccaccio, Sokół;

5) Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);

6) Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);

7) Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);

8) Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);

9) Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);

10) Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);

11) Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;

12) Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);

13) Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;

14) Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);

15) Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty);

16) Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;

17) Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);

18) George Byron, Giaur (fragmenty);

19) Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;

20) Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;

21) Maria Konopnicka, wybór wierszy;

22) Stefan Żeromski, Echa leśne;

23) Zofia Nałkowska, Granica;

24) Tadeusz Peiper, wybór wierszy;

  1. Joseph Conrad, Lord Jim;

26) Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward

Stachura, wybór wierszy;

27) Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);

28) Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);

29) Jan Józef Szczepański, Święty;

30) Tadeusz Różewicz, Kartoteka;

31) Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);

32) Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);

33) Stanisław Lem, Wizja lokalna;

34) Samuel Beckett, Czekając na Godota;

35) Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;

36) Eugène Ionesco, Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.Zakres rozszerzony :

utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);

2) Platon, Państwo (fragmenty);

3) Arystofanes, Chmury;

4) Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;

5) Wergiliusz, Eneida (fragmenty);

6) św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);

7) św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);

8) François Villon, Wielki testament (fragmenty);

9) François Rabelais, Gargantua I Pantagruel (fragmenty);

10) Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);

11) Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);

12) Piotr Skarga, Żywoty świętych programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

13) William Szekspir, Hamlet;

14) wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

15) Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;

16) Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);

17) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);

18) Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;

19) Franz Kafka, Proces (fragmenty);

20) Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

21) Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;

22) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;

23) Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;

24) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;

25) Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;

26) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;

27) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);

28) wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

Szkoła ponadpodstawowa — język polski

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem

 

Lektura uzupełniająca

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na

przykład:

1) Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);

2) Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);

3) Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;

4) Wolter, Kandyd (fragmenty);

5) Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);

6) wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);

7) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);

8) Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;

9) Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;

10) Gustaw Herling- Grudziński, Wieża;

11) Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;

12) Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;

13) Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;

14) Julian Stryjkowski, Austeria;

15) Umberto Eco, Imię róży;

16) wybrane wiersze poetów polskich i obcych;

17) wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;

18) wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane

przez nauczyciela.

Szkoła ponadpodstawowa — język polski

 

Zalecane dzieła teatralne i filmowe:

1) Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;

2) Amadeusz, reż. Miloš Forman;

3) Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;

4) Dziady, reż. Konrad Swinarski;

5) Elektra, reż. Piotr Chołodziński;

6) Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;

7) Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;

8) Kordian, reż. Jerzy Englert;

9) Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;

10) Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;

11) Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;

12) Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;

13) Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;

14) Rewizor, reż. Jerzy Gruza;

15) Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;

16) Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;

17) Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;

18) Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;

19) Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;

20) Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;odstawa programowa kształcenia ogólneoarzem

  1. Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.Teksty polecane do samokształcenia:

1) Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk;

2) Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej;

3) Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant;

4) Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin;

5) Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu;

6) Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;

7) Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska;

8) Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;

9) Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza;

10) Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury;

11) Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty;

12) Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty;

13) Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny;

14) Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996;

15) Ewelina Nurczyńska- Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina

Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej;

16) Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany;

17) Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka;

18) Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka

Mikołajczuk;

19) Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego;

20) Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje;

21) Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja;

22) Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy

o Biblii;

23) Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.;

24) Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę;

25) Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje;

  1. Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnościSzkoła branżowa I stopnia (po szkole podstawowej)

 

Lektura obowiązkowa:

1) Biblia, fragmenty: Księgi Rodzaju, Księgi Hioba;

2) Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja – mity nieomawiane w szkole podstawowej;

3) Homer, Iliada (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

5) Bogurodzica;

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

8) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II;

9) wybrane wiersze: Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Andrzej Morsztyn;

10) Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);

11) William Szekspir, Romeo i Julia;

12) Molier, Skąpiec;

13) Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

14) Adam Mickiewicz, Oda do młodości, wybrane ballady, wybrane wiersze;

15) Juliusz Słowacki, wybrane wiersze;

16) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

17) Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu;

18) Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

19) Henryk Sienkiewicz, Potop;

20) wybrane wiersze: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

21) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

22) wybrane wiersze następujących poetów: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria

Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Krzysztof

Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

23) Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu; Ludzie, którzy szli;

24) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

25) wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze

z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu

emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie, Wisława

Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomu Raport

z oblężonego miasta, Marcin Świetlicki;

26) Sławomir Mrożek, Tango;

27) Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą

„Edek” (z tomu Prawo prerii);

28) Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

29) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

30) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Agnieszki

Osieckiej.

Lektura uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela.Szkoła branżowa II stopnia

Lektura obowiązkowa

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy

wg św. Jana;

2) Homer, Odyseja (fragmenty);

3) Horacy – wybrane utwory;

4) Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty);

5) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

6) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

7) Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

8) Jan Kochanowski, wybrane psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47, tren IX, X, XI, XIX, Odprawa

posłów greckich;

9) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

10) Daniel Naborowski, wybrane wiersze;

11) William Szekspir, Makbet;

12) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

13) Adam Mickiewicz, Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne

wiersze, Konrad Wallenrod, Dziady cz. III;

14) Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty),

Testament mój;

15) Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

16) Bolesław Prus, Lalka;

17) Adam Asnyk, wybrane wiersze;

18) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

19) Jan Kasprowicz, wybrane wiersze;

20) Stanisław Wyspiański, Wesele;

21) Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

22) Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

23) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Józef Czechowicz;

24) Gustaw Herling- Grudziński, Inny świat;

25) wybrane wiersze następujących poetów: Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Zbigniew Herbert,

w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina

Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

26) Albert Camus, Dżuma;

27) George Orwell, Rok 1984;

28) Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

29) Antoni Libera, Madame;

30) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

31) Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

32) wybrane utwory okresu stanu wojennego;

33) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Wojciecha

Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Lektura uzupełniająca do wyboru przez nauczyciela.