kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

             W ramach realizacji Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 24 listopada 2016r.  w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie po raz kolejny przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych a także ograniczenia ich stosowania.  Podczas akcji uczniowie mieli możliwość skorzystania z poradnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych. Zainteresowanym wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiary BMI. Akcja  cieszyła się dużym zainteresowaniem a została przeprowadzona przez pracownika PSSE w Krasnymstawie  Agatę Wójtowicz we współpracy z pedagogiem szkolnym.

 

profilaktyka

profilaktyka1


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo