W ramach realizacji Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” 24 listopada 2016r.  w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie po raz kolejny przeprowadzono kampanię społeczną pod hasłem: „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych a także ograniczenia ich stosowania.  Podczas akcji uczniowie mieli możliwość skorzystania z poradnictwa w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i środków psychoaktywnych. Zainteresowanym wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego krwi, pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz pomiary BMI. Akcja  cieszyła się dużym zainteresowaniem a została przeprowadzona przez pracownika PSSE w Krasnymstawie  Agatę Wójtowicz we współpracy z pedagogiem szkolnym.

 

profilaktyka

profilaktyka1