kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZS NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

                               W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Cele:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowania postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka
  • Podejmowanie działań społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

      ZADANIA

TERMIN

- zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy oraz wyrobienie pieczątki SU

- spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

- kiermasz  używanych  podręczników szkolnych

wrzesień 2022

- otrzęsiny klas pierwszych

październik 2022

- akcja krwiodawstwa

listopad 2022

- świąteczna dekoracja szkoły

- szkolne „ Mikołajki”

grudzień 2022

- akcja informacyjna podsumowująca wyniki nauczania i frekwencję w I semestrze roku 2022/2023

styczeń 2023

- zorganizowanie poczty walentynkowej

luty 2023

- wiosenne porządki – podsumowanie pracy SU

marzec 2023

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

- akcja krwiodawstwa

kwiecień 2023

-zorganizowanie „miejsca nauki na świeżym powietrzu” – teren za „budowlanką”

- promocja szkoły integracja z SU Szkoły Podstawowej Nr 5

- Wycieczka ewaluacja pracy SU

maj / czerwiec 2023

- Udział  w akcjach charytatywnych i wolontariacie m.in. „Góra grosza”,

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Zgodnie z terminem akcji charytatywnych

 

PRACA CIĄGŁA

Stała aktualizacja  tablicy „ Aktualności” i tablicy Samorządu Uczniowskiego

Pomoc w organizacji i prowadzeniu apeli okolicznościowych

Organizowanie apeli informacyjnych

Zebrania SU dotyczące spraw bieżących

                                                                                                                      Opiekunowie SU:

                                                                                                                  Katarzyna Oleszczuk

                                                                                                                    Agata Jędruszczak

 

                                                

                                                                                                  


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo