Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

konsultacje

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego  wchodzą:

Przewodnicząca: Dominika Gaweł
Z-ce: Piotr Frańczak
Skarbnik: Pamela Bojarska
Członkowie:
Rafał Piętal
Konrad Sierpina
Michał Smyk
Milena Stasak 
Błażej Miszczak
Adrian Bielecki
Łukasz Petrynik
Maciej Zygrent
Katarzyna Linkiewicz

Opiekun SU- p. Katarzyna Oleszczuk