kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP NR 1 w KRASNYMSTAWIE

                              W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Cele:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowania postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka
  • Podejmowanie działań społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.
     ZADANIA TERMIN

- zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU

- spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

- kiermasz używanych   podręczników szkolnych

wrzesień 2016

- otrzęsiny klas pierwszych

- akcja krwiodawstwa (wyjazd do Zamościa)

- współorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej

październik 2016

- dyskoteka Andrzejkowa

- wybranie reprezentantów do Grupy Inicjatyw LGD

listopad 2016

- świąteczna dekoracja szkoły

- szkolne „ Mikołajki”

- „Transplantacja jestem na tak”

- „Kolędowanie po europejsku”

- kiermasz świąteczny

grudzień 2016

- wykonanie gazetki „bezpieczne ferie”

- akcja informacyjna podsumowująca wyniki nauczania i frekwencję w I semestrze roku 2016/2017

styczeń 2017

- zorganizowanie poczty walentynkowej

- dyskoteka karnawałowa

luty 2017

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

- organizacja spotkania z przedstawicielem RSK

- akcja propagująca DKMS

- kiermasz świąteczny

marzec 2017

- Ogłoszenie konkursu i wykonanie graffiti na terenie ZSP nr 1

- pomoc w organizacji „Gotowanie z ViP-ami”

kwiecień 2017

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

- Wycieczka podsumowująca pracę SU

maj 2017

- Udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie

Zgodnie z terminem akcji charytatywnych

PRACA CIĄGŁA

Stała aktualizacja tablicy „ Aktualności „ i tablicy Samorządu Uczniowskiego

Pomoc w organizacji i prowadzeniu apeli okolicznościowych

Organizowanie apeli informacyjnych

Zebrania SU dotyczące spraw bieżących


plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo