13. ,,Raz w rokuw Skierniewicach” -   ,,Raz w roku w Skiroławkach”

                                                                  Zbigniewa Nienackiego

14. „ Konrad   Waleriod”                    - ,,Konrad Wallenrod”

                                                                  A. Mickiewicza

15. ,,Powrót posłów greckich”           - „Odprawa posłów greckich”     

                                                                  J.Kochanowskiego

16. „Odprawa posła”                         - „Odprawa posłów greckich”     

                                                                  J.Kochanowskiego

17.  Marynizm                                   -   manieryzm

18. „Bataliony” Nałkowskiej            - „Medaliony” Z. Nałkowskiej